БАИС с предложение за промени в наредба Iз-1971

Секция „Топлоизолации“ към „Българска асоциация за изолации в строителството“ работи върху предложение за изменения в „Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар“. Предложението предвижда изискванията за...

БАИС проведе годишно Общо събрание

На 20.04.2017г. се състоя редовно годишно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) в заседателната зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП.) Преди да започне работата на събранието бе прочетен поздравителен...

БАИС сключи Меморандум за сътрудничество с екипа по проект BUILD UP Skills EnerPro

12 нови учебни програми, 433 обучени строителни специалисти, променени образователни стандарти и специализиран учебно-демонстрационен център в УАСГ са резултатите от проекта досега С подписания Меморандум БАИС официално подкрепи усилията на екипа по проект BUILD UP...

Официална позиция на БАИС – отговор на статия във вестник “Труд”

Отговор на статия във в. „Труд” 10.01.2017 До г-н Петьо Блъсков – Гл. Редактор на вестник „Труд” Уважаеми г-н Блъсков, Обръщаме се към Вас по повод на статия, публикувана във в. Труд на 10.01.2017г. и озаглавена: „Британски заселник в Търновско изобрети екотухли от...

Благодарности за г-жа Оксана Генадиева!

БАИС изразява своята най-сърдечна благодарност към дългогодишния главен секретар на асоциацията г-жа Оксана Генадиева, която се оттегля поради пенсиониране. Признателни сме на г-жа Генадиева за нестихващия ентусиазъм, неуморния труд и искрената й отдаденост и любов...