Обучителен курс

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради /ЕЕООКС/

Партньори

Организира се с любезното съдействие на Камара на архитектите в България – регионална колегия Варна

и Съюз на архитектите в България – дружество Варна.

Тема на курса

Ръководството за ЕЕООКС –
средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Цели на обучението

Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи и  нормативната база в енергийната ефективност, както и с измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обнародвана в ДВ на 31 юли 2018.

Представяне и употреба на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции на сгради. Изисквания към проектите, текущ контрол и приемане на извършените работи.

Съдържание на обучението

 • Енергийна ефективност, значение, нормативна база.
 • Елементи на енергийната ефективност.
 • Проект по част ЕЕ и отразяването на неговите заключения в проекта за изграждане на енергийно ефективна ограждаща конструкция на сградите.
 • Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
 • Подземни части и цокъл на сградите:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Изисквания към противопожарната защита:
  • Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект.
  • Отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.
  • Принципни детайли и технически решения.

Програма на обучението

13.30 – 13.40 Увод
13.40 – 14.00 Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.

Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Изисквания към проектите, текущ контрол и приемане на извършените работи.

14.00 – 14.45 Елементи на ограждащата конструкция. Подземни части и цокъл на сградите.
14.45 – 15.30 Обновяване на покривите на съществуващите сгради.
15.30 – 16.00 Кафе-пауза
16.00 – 17.00 Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени.
17.00 – 17.40 Изисквания към противопожарната защита.

Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект. Отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване. Принципни детайли и технически решения.

17.40 – 18.40 Въпроси и отговори

Спонсори

Обученията се осъществяват с подкрепата на:

Дати на провеждане

11 октомври 2018 13.30

Варна
ул. «Мусала» 10
зала на САБ/КАБ

25 октомври 2018 13.30

София
ул. “Кракра” №11
зала 1, етаж 1

Такса за участие

60 лв. с включено ДДС за едно обучение

Данни за банков превод
IBAN BG66UNCR75271000012019
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание: Обучение Енергийна ефективност
Титуляр на сметка: БАИС

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля попълнете съответното поле във формата за регистрация. След извършване на плащането наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192